Klachtenregelement

Beroepsvereniging MBOG

Therapeut Annick Adriaansz van Jouwvitaliteitscoach.nl is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde). De MBOG is dé beroepsvereniging met hét gedegen keurmerk voor hoogopgeleide integraal werkende behandelaren.

De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden.

Klachtenregelement

Heeft u klachten?

Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen.


Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale

termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. 

Geschilleninstantie

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.


Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Adressen

Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een

klacht. 

Algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)